viernes, 8 de enero de 2010

Diversitat i integració. (23)


A partir d´aquesta perspectiva, la nació passava a ser comtemplada com un producte del nacionalisme, i no al contrari. Dit d´una altra manera, els socioantropòlegs han mostrat que, en contra del que sovint és dóna per indiscutible, no és que un grup humà es diferencïi dels altres perquè posseeix uns trets culturals particulars, sinó que singularitza determinats trets culturals perquè ha optat prèviament per diferenciar-se. No són les diferències culturals les que generen la diversitat, sinó que són els mecanismes de diversificació els que motiven la recerca de marcatges que omplin de contingut la voluntat d´un grup humà de distigir-se.

No hay comentarios: