miércoles, 6 de enero de 2010

Diversitat i integració. (22)


La segregació, com a fenomen que posterga espacialment minories considerades contaminants, indesitjables o perilloses, no pot confondre´s amb la tendència que poden experimentar minories ètniques, socials o religioses a agrupar-se en determinades zones, les fronteres de les quals no tenen per què ser aleshores insalvables. El Polígon Gornal, a L´Hospitalet, on viu un gran nombre de gitanos, podria suposar-se pròxim al modern gueto social, però la seva naturalesa no el fa comparable amb barriades com Hostafrancs, les zones de Gràcia o els voltants de la Plaça el Pedró on han tendit a aglutinar-se els gitanos catalans. De la mateixa manera que el barri parisenc de Sentier o Brooklyn, a Nova York, zones amb una forta presència jueva, no poden comparar-se en absolut al gueto on van ser enclaustrats els jueus durant l´ocupació nazi de Varsòvia. Els voltants del carrer Dotze, a Detroit, marcats per un alt nivell de degradació social, són un gueto negre; a uns cinc quilòmetres d´allà, Conant Gardens és sols un barri obrer de majoria negra.

No hay comentarios: